Advies nodig?
088-7800000

Deel deze pagina:

Benodigde Documenten Hypotheek

Op deze pagina vindt u de gegevens die de bank  in de meeste gevallen nodig heeft om uw gegevens zoals vermeld op de hypotheekaanvraag te controleren. Om niet voor teleurstellingen te komen is het aan te raden om in ieder geval de werkgeversverklaring in een vroeg stadium te verzamelen. 


Documenten onderpand

 • kopie koopvereenkomst of koopaanemingsovereenkomst inclusief bijlagen (door beide partijen getekend)
 • kopie eigendomsbewijs
 • origineel (nwwi) taxatierapport (originele handtekening taxateur)
 • origineel bouwkundig rapport (originele handtekening )
 • specificaties meerwerk of kwaliteitsverbetering
 • gespecificeerde begroting bij bouw in eigen beheer
 • recente saldobiljet of jaaropave hypothecaire en/of fiscale lening (niet ouder dan 1 jaar)
 • originele werkgeversverklaring (niet ouder dan twee maanden)
    

Documenten Overbruggingshypotheek (alleen nodig bij aankoop andere woning)

 • saldobiljet huidige hypotheek
 • taxatierapport huidige woning (indien woning niet is verkocht)
 • verkoopovereenkomst (indien woning is verkocht en ontbindende voorwaarden zijn verstreken
   

Documenten zekerheidstelling

 • dekkingsbevestiging overlijdensriscoverzekering (klik hier voor het aanvragen van een risicoverzekering)
 • prognose eindkapitaal levensverzekering conform normen nhg
   

Documenten inkomen

 • kopie loonstrook (niet ouder dan twee maanden)
 • originele werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden) klik hier voor downloaden verklaring
 • kopie rekeningafschrift met salarisbijschrijving (afschrift moet corresponderen met de aangeleverde loonstrook)
 • verklaring onvoorwaardelijke inkomensverhoging (indien van toepassing)
 • jaaropgaven afgelopen drie kalenderjaren (alleen bij flexwerker of indien er geen intentieverklaring wordt afgegeven op de werkgeversverklaring)
 • kopie arbeidsovereenkomst van toekomstig ingaand dienstverband voor onbepaalde tijd  
   

Documenten inkomen indien 56 jaar of ouder

 • toekenningsbesluit pensioen-, AOW- en/of VUT-uitkering
 • laatste opgave te bereiken pensioen
 • toekenningsbesluit sociale uitkering
 • verklaring uitkerende instantie (sociale uitkering)
   

Documenten indien zelfstandig ondernemer

 • kopie 3 jaarrrekeningen, 3 aaangifte ib, 3 aanslagen ib.
   

Documenten verplichtingen

 • aflossingsbewijs krediet, leningen, roodstanden etc
  (let op!  Hierop moet staan dat het krediet wordt afgemeld bij het bkr in Tiel) Indien het kredietlimiet niet zichtbaar is op de brief, moet er een kopie afschrift of overeenkomst worden bijgevoegd waaruit het kredietlimiet blijkt)
 • kopie af te lossen lening
 • Kopie overeenkomst waaruit de maandelijkse verplichting blijkt
 • Rekeningafschrift van de maandelijkse verplichting
   

Documenten identiteit

 • Kopie geldig legitimatiebewijs ( let op ! geen rijbewijs en bij id kaart voor en achterkant)
 • Kopie verblijfsvergunning  (Indien verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, document waaruit blijkt dat men reeds 5 jaar in Nederland werkt en mijn geen eu-ingezetene is.)
 • Documenten indien eerder gehuwd/geregistreerd partner
 • Kopie echtscheidingsvonnis of –beschikking of overeenkomst
 • Kopie echtscheidingsconvenant (indien opgemaakt)
 • Kopie uitreksel burgelijke stand
 • Kopie beëindiging geregistreerd partnerschap
   

Documenten overig

 • kopie hypotheekakte
 • proforma aflosnota (opvragen bij hypotheekverstrekker)